Båtskolen i Kristiansund

- på rett kurs

Båtførerbevis og ICC

Sertifikat for å kunne føre fritidsbåt under 15 meter.

Gjelder personer født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde.

Sertifikat for å kunne føre fritidsbåt under 15 meter. Gjelder personer født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde.

Kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.
I dag er det firmaet Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Dette gjelder også for de som har et gammelt slitt bevis som de vil fornye.
Har du mistet båtførerbeviset kan Norsk Test AS finne ut om du ligger inne i databasen. Denne kan være noe mangelfull, spesielt for de som tok prøven lang tid tilbake. Ligger du ikke i databasen, men har tatt båtførerprøven, må du kunne dokumentere dette for å få utstedt beviset. 

Alle henvendelser rundt dette rettes til Norsk Test AS.


Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Dette er et sertifikat for førere av fritidsbåter under 15 meter. De land som har akseptert FN resolusjon nr. 40 om International Certificate for Operators of Pleasure Craft (ICC), er forpliktet å anerkjenne ICC som gyldig førerdokumentasjon. Det gjøres oppmerksom på at ICC i utgangspunktet ikke er et krav (uavhengig om du er født tidligere enn 1980), og at de landene som har akseptert resolusjonen kan ha ulike regelverk og praksis. Hos enkelte land vil dette i realiteten innebære at det er krav til ICC. Videre vil utleier, til tross for at et lands sjøfartsnasjon ikke stiller krav til ICC, allikevel kunne kreve ICC for å leie ut sine fritidsbåter.
Følgende land har akseptert resolusjonen; Østerrike, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Romania, Slovakia, Sveits og Storbritannia.
Det er i tillegg land som ikke har akseptert resolusjonen, men som allikevel vil kunne stille krav til ICC. Sjøfartsdirektoratet anbefaler på generelt grunnlag at personer som skal reise utenlands, og som planlegger å leie fritidsbåt inntil 15 meter, kontakter aktuelle lands sjøfartsadministrasjon og utleier for å avklare eventuelle krav til ICC.

PS. Tar du praktisk utsjekk for Fritidsbåtsertifikatet for å få fartstid kan du samtidig søke om ICC-sertifikatet. Ta kontakt med kursarrangøren din.

Påmelding