Båtskolen i Kristiansund

- på rett kurs

Fritidsbåtskipper Kompaktkurs / Intensiv

Oppstart 23 mai 2020 på Strømsholmen/Averøy

Må ha minst 4 deltakere for oppstart av kurset.
Påmelding senest 16.mai 2020

Lærerstyrt kurs som går over 10 dager ( inklusiv 2 helger  med dag- og natt seilas. Øving med seilas og instrumenter  på simulator (se bildet). 

Påmelding blir bindene når du først melder deg på. 1/2 parten av kursavgiften betales innen oppstart.  

Pris for kursene kr. 16.000.- Inkludert i prisen, lærebok, kart, dag-/nattseilas i båt, og sensorgebyr. Ekslusivt gebyr på kr. 838.- til Sjøfatsdirektoratet for utstedelse av sertifikatet.

Meld på din interesse for kurset på mail:
kob@nktv.no, gunnar.ulsetkob@outlook.com
eller på telefon 905 89 195

Beskrivelse av kurset:

PS. Undervisning etter nye lærerplaner 15. april 2015 ( Har laget et vedlegg som dekker målene i den nye pensumplanen til boken. Utleveres sammen med boken i god tid før kurset starter.

Den nye Læreplanen vil bygge videre på læreplan for D5L 18. oktober 2004 med vekt på følgende emner:

 

 • Navigasjon
 • Navigasjonsinstrumenter
 • Sjøveisregler (herunder brovakthold og bruk av radar)
 • Skipslære
 • Sikkerhetsopplæring
 • Instrumentering
 • Båthåndtering og seilas
 • Teknologi / motorlære

Kurset blir delt i to moduler:

Modul 1:
Består av Motorlære/Sikkerhet og Skipslære . I Sikkerhet inngår førstehjelp og bruk av pyrotekniske nødsignaler. Demo av annet sikkerhetsutstyr som EPIRB.

Modul 2 :
Består av Navigasjon, Navigasjonsinstrumenter og Sjøveisregler (herunder brovakthold og bruk av radar og innføring i bruk av simulator)

Undervisingen i Navigasjonsinstrumenter og sikkerhet er lærerstyrt. Dvs praktisk opplæring i Instrumentlære som foregår om bord i kursfartøy/ simulator samtidig som det vil bli seilas dag og natt.

For å starte opp dette kurset må en ha 4 personer ,mangler 1 person " Først til mølla osv....

Fartstidsalternativer:

 • Disponert (dokumentert eierskap eller full bruks- og disposisjonsrett) og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter, men mindre enn 15 meter, i minst 3 år.
 • Disponert og brukt regelmessig et fartøy over 8 meters lengde i minst 3 år.
 • Eller bestått godkjent praktisk utsjekk.
 • 12 md. fartstid som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt, fortøyning, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer. Slik fartstid kan også opptjenes i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri.
 • KOB tilbyr praktisk utsjekk slik at det er enklere å dokumentere fartstiden.

Helseerklæring 

Det kreves en gyldig helseerklæring som oppfyller krav til allmenn helsetilstand, hørsel, synsstyrke uten og med eventuell korreksjon, samt fargetest utført med Ishiharas tavler eller likeverdig test. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen gyldighet er angitt. World wide (D5LA) 

Fritidsbåtskippersertifikatet kan bygges på med et tilleggskurs for utvidet fartsområde. Med det kan man føre en båt med 24 meters lengde i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Utstedelse av sertifikat 

Søknad om fritidsbåtskippersertifikat sendes Sjøfartsdirektoratet. Alle vedlegg til søknaden må være bekreftet rett kopi av offentlig myndighet.

Påmelding