Båtskolen i Kristiansund

- på rett kurs

Velkommen til båtskolen i Kristiansund

Nå kan du melde deg på kursene i Fritidsskippersertifikat D5L som starter februar/mars 2020

Kurset består oppstart på arbeidsoppgaver  26 januar/utlevering av lærermidler samt 3 kurshelger i sist i februar og  i mars mnd.. Påmelding til dette kurset er 25.januar 2020 


Påmelding
Opplæring i kart for navigasjon

PS, Samsvarsmatrise

Skolen er også godkjent til å tilby personer som tidligere har tatt kursene D5L og D5LA iht fagplan av oktober 2004 og med vitnemål eldre enn 5 år som ikke fått løst ut sine sertifikater.

Båtskolen kan også tilby tilleggskurs for slike personer.


Ta kontakt hvis noe ønsker oppfriskning av fritidsbåtskippersertifikatet ved bruk av simulator og instruksjon.

Kvinne med papirkart for navigasjon

SELV YRKESSJØFOLK MÅ KUNNE PAPIRKARTET


Skolen driver med praktisk kursundervisning som trening på simulator og praktisk bruk av navigasjonshjelpemidler iht læreplan om bord i kursfartøy.

Obligatorisk seiling dag og natt med kursfartøy.